Gösen är för många sportfiskare en sommarfisk men den fångas året runt.Trolling,  Mete med t ex mört eller strömming  samt jiggfiske runt grynnor brukar vara en effektiv metod.

 

 

Partners